यश स्टेटस इन मराठी | Success status in Marathi | success quotes in Marathi.

यश स्टेटस इन मराठी / Success status in Marathi / success quotes in Marathi.

Success-status-in-Marathi
Success status in Marathi

नमस्कार मित्रांनो आपले स्वागत आहे.आपल्या नवीन पोस्ट success quotes in Marathi,मध्ये.आपण आपल्या मित्र मैत्रिणी आई-वडील बहिण-भाऊ आणि इतर सर्व मित्र मैत्रिणींना तुम्ही शेअर करू शकता म्हणून या पोस्टमध्ये.success quotes Marathi,success SMS Marathi,success message Marathi,घेऊन आलो आहोत त्याच्या साह्याने तुम्ही तुमच्या WhatsApp Instagram,Facebook,SMS-message,पाठवू व शेअर करू शकता 🙏 धन्यवाद🙏

🙏👍👍💮👍👍🏵️👍👍💮👍👍🙏

काही मिळाले किंवा नाही मिळाले... 
तो नशिबाचा खेळ आहे... 
पण, प्रयत्‍न इतके करा की,
परमेश्वराला देणे भागच पडेल...

🙏👍👍💮👍👍🏵️👍👍💮👍👍🙏

"आकाशात जेव्हा ऊपग्रह सोडतात
तेव्हा गुरुत्वाकर्षणाच्या बाहेर पिटाळुन 
लावे पर्यंत संघर्ष असतो, त्याने गती घेतली 
की उरलेला प्रवास आपोआपच होतो . 
असच माणसाचं आहे.......समाजात 
एक विशिष्ट ऊंची गाठे प्रर्यंत सगळा
संघर्ष असतो. पण एकदा अपेक्षित 
ऊंचीवर पोहोचलात की आयुष्यातल्या 
अनेक समस्या ती ऊंचीच सोड्वते."

🙏👍👍💮👍👍🏵️👍👍💮👍👍🙏

"आपलं कुणी अनुकरण किंवा 
द्वेष करायला लागलं कि समजावं,
आपला उत्कर्ष होतोय"

🙏👍👍💮👍👍🏵️👍👍💮👍👍🙏

"निर्णय घेता न येणं यासारखा
दुसरा घातक दोष नाही. निर्णय
न घेण्यापेक्षा चुकीचा निर्णय घेणं 
अधिक बरं. चुकीचा निर्णय घेणाऱ्या 
माणसांनी जीवनात यश मिळवलेलं आहे. 
परंतु जो निर्णय घेऊ शकत नाही त्याचं मन 
नेहमी हे करू की ते करू ह्या गोंधळात
गुंतलेलं असतं. मात्र हा मनुष्य यशस्वी
झाल्याचं ऐकिवात नाही. ज्याला निर्णय
घेता येत नाही. आणि ज्याला कृती करता 
येत नाही. त्याला कोणत्याही क्षेत्रात यश 
मिळवता येत नाही."

🙏👍👍💮👍👍🏵️👍👍💮👍👍🙏

"यशाइतकं बोलकं दुसरं काही नसतं"

अपयशी माणसाकडे एक गोष्ट
नक्की असते ते म्हणजे तो 
अपयशी का आहे याच "कारण"..

🙏👍👍💮👍👍🏵️👍👍💮👍👍🙏

अशक्य असं या जगात काहीच नाही,
त्यासाठी फक्त तुमच्या ठायी जबरदस्त
इच्छाशक्ती पाहिजे..
🙏👍👍💮👍👍🏵️👍👍💮👍👍🙏

यश सुविचार मराठी/success quotes in Marathi


🙏👍👍💮👍👍🏵️👍👍💮👍👍🙏

आजचा दिवस कठीण आहे त्यापेक्षा
उद्याचा दिवस कष्ट्प्रद असेल पण
त्यानंतरचा दिवस मात्र तुमच्यासाठी
प्रयत्नांना यश देणारा असेल..

🙏👍👍💮👍👍🏵️👍👍💮👍👍🙏

आधी सिध्द व्हा, मग 
आपोआपच प्रसिध्द व्हाल..

🙏👍👍💮👍👍🏵️👍👍💮👍👍🙏

आपल नशिब आपण स्व:तह
उजळवयाच असत.

🙏👍👍💮👍👍🏵️👍👍💮👍👍🙏

आपल्याला वारंवार अपयश मिळत
असेल तर याबाबत दुखः करीत बसू 
नका,कारण काळ अनंत आहे. वारंवार
प्रयत्न करा व सतत प्रगतीच्या दिशेने
पाऊले टाका. सतत कर्तव्य करीत राहा,
आज न उद्या तुम्ही नक्कीच यशस्वी व्हाल...

🙏👍👍💮👍👍🏵️👍👍💮👍👍🙏

आयुष्य म्हणजे तुम्ही किती 
श्वास घेतलेत हे नसुन तुमच्या 
आयुष्यात श्वास रोखणारे 
किती क्षण आले हे आहे..

🙏👍👍💮👍👍🏵️👍👍💮👍👍🙏

आयुष्यात कधीतरी तुम्हाला
आपल्या भीतीला समोर जावच लागते..
🙏👍👍💮👍👍🏵️👍👍💮👍👍🙏

यश शुभेच्छा मराठी/Yash wishes in Marathi

🙏👍👍💮👍👍🏵️👍👍💮👍👍🙏

आयुष्यात जिंकाल तर असे
जिंका कि जणू जिंकण्याची 
सवयच आहे, आणि हराल तर
असे हरा कि जिंकुन कंटाळा
आल्याने गंमत म्हणुन हारलो आहे..

🙏👍👍💮👍👍🏵️👍👍💮👍👍🙏

उद्या हा फक्त स्वप्नाळू आणि 
आळशी माणसांच्या कार्यक्रमात असतो..

🙏👍👍💮👍👍🏵️👍👍💮👍👍🙏

एकत्र येणे ही सुरवात, एकामेकांसोबत
राहणे ही प्रगती आणि एकामेकांसोबत 
काम करणे म्हणजे यश....

🙏👍👍💮👍👍🏵️👍👍💮👍👍🙏

कठीण रस्तेच तुम्हाला सुंदर 
ठिकाणी पोहचवत असतात..

🙏👍👍💮👍👍🏵️👍👍💮👍👍🙏

कधी तुम्ही जिंकत असता कधी
तुम्ही शिकत असता..

🙏👍👍💮👍👍🏵️👍👍💮👍👍🙏

कधीच म्हणु नका तुम्हाला शक्य नाही 
हि एका पराभूताची मानसिकता आहे..

🙏👍👍💮👍👍🏵️👍👍💮👍👍🙏

यश संदेश मराठी/success message in Marathi

🙏👍👍💮👍👍🏵️👍👍💮👍👍🙏

कर्तुत्ववान माणसे कधी नशिबाच्या
आहारी जात नाहीत … आणि नशिबाच्या 
आहारी गेलेली मनसे कधी कर्तुत्ववान 
होऊ शकत नाही नशिबवादी होण्यापेक्षा 
प्रयत्नवादी व्हा ! यश तुमची वाट पाहत आहे.

🙏👍👍💮👍👍🏵️👍👍💮👍👍🙏

कष्ट इतक्या शांततेत कराव 
कि यश धिंगाणा घालेल..

🙏👍👍💮👍👍🏵️👍👍💮👍👍🙏

कष्ट हि प्रेरक शक्ती आहे जी 
माणसाची क्षमता तपासते आणि
त्याला विकासाच्या मार्गावर नेते..

🙏👍👍💮👍👍🏵️👍👍💮👍👍🙏

केवळ ज्ञान असून उपयोग नाही, 
ते कसं आणि केव्हा वापरायचं 
याचंही ज्ञान हवं.

🙏👍👍💮👍👍🏵️👍👍💮👍👍🙏

कोणाचा द्वेष करण म्हणजे 
स्वतः विष प्यावं आणि त्यानंतर
तुमच्या शत्रूने मरावं याची आशा 
करण आहे.

🙏👍👍💮👍👍🏵️👍👍💮👍👍🙏

गर्दीत उभा राहणे हे माझे ध्येय नाही,
मला तो माणूस व्हायचंय ज्याची 
गर्दी वाट बघेल.

🙏👍👍💮👍👍🏵️👍👍💮👍👍🙏

चुक हि नवी संधी आहे कधी 
न शिकलेले शिकण्याची.

🙏👍👍💮👍👍🏵️👍👍💮👍👍🙏

यश शुभेच्छा संदेश मराठी/success SMS in Marathi

🙏👍👍💮👍👍🏵️👍👍💮👍👍🙏

छापलेली पुस्तके वाचल्याने खरे 
ज्ञान मिळत नाही... अनुभवाचे पुस्तक
वाचल्याने खरे ज्ञान मिळते... कारण...
छापलेल्या पुस्तकांचे लेखक अनेक असतात...
पण... अनुभवाच्या पुस्तकाचे लेखक
आपण स्वत: असतो.....!

🙏👍👍💮👍👍🏵️👍👍💮👍👍🙏

छोट्या प्रयत्नांनी सुरुवात 
करा मोठ यश मिळवण्यासाठी.

🙏👍👍💮👍👍🏵️👍👍💮👍👍🙏

जय पराजयापेक्षा ध्येय गाठण्यासाठी 
दाखवलेली हिम्मत आहे जी मोजली जाते.

🙏👍👍💮👍👍🏵️👍👍💮👍👍🙏

जर तुम्हाला खरच सामर्थ्यवान व्हायचे 
असेल तर स्वतःच्या लढाया स्वतः लढा.

🙏👍👍💮👍👍🏵️👍👍💮👍👍🙏

जर तुम्हाला सूर्यासारखे चमकायचे 
असेल तर ... तुम्हाला सूर्यासारखे जळावे लागेल ...

🙏👍👍💮👍👍🏵️👍👍💮👍👍🙏

जर यश मिळवायचे असेल तर 
मोठा विचार करा, वेगळा विचार करा.

🙏👍👍💮👍👍🏵️👍👍💮👍👍🙏

जेव्हा आपण मेहनत करु तेव्हाच 
आपल्याला त्या गोष्टीच फळ भेटेल. 
अन्यथा देव पण कोणाला फुकट फळ
देत नाही. प्रयत्नांशी परमेश्वर....!

🙏👍👍💮👍👍🏵️👍👍💮👍👍🙏

जेव्हा यश मिळवण श्वास घेण्या
इतकच गरजेचं होईल तेव्हाच 
तुम्ही यशस्वी होऊ शकता.

🙏👍👍💮👍👍🏵️👍👍💮👍👍🙏

ज्ञानाने मानाने आणि मनाने इतके
मोठे व्हा कि भाग्यवान या शब्दाचा
अर्थ तुमच्याकडे बघून समजेल....

🙏👍👍💮👍👍🏵️👍👍💮👍👍🙏

ज्यांना इतरांना मार्ग
दाखवायचे असतात त्यांना
स्वतःचे मार्ग स्वतःच शोधायचे असतात.

🙏👍👍💮👍👍🏵️👍👍💮👍👍🙏

ज्याच्याजवळ उमेद आहे तो 
कधीही हरू शकत नाही.

🙏👍👍💮👍👍🏵️👍👍💮👍👍🙏

ज्याने स्वतःच मन जिंकलं
त्याने जग जिंकलं.

🙏👍👍💮👍👍🏵️👍👍💮👍👍🙏

तंत्रावर फक्त यंत्रच जिंकता येतात ..
मन जिंकण्यासाठी मंत्र सापडावा लागतो.

🙏👍👍💮👍👍🏵️👍👍💮👍👍🙏

तुमच्या भयाचा आणि शंकांचा सामना
करा एक नवीन जग तुमच्या समोर असेल.

🙏👍👍💮👍👍🏵️👍👍💮👍👍🙏

तुम्हाला आयुष्यात फक्त एकच
गोष्ट तुमची स्वप्न सत्यात येण्यापासून 
रोखू शकते ती म्हणजे 'अपयश येण्याची भीती'.

🙏👍👍💮👍👍🏵️👍👍💮👍👍🙏

दिवा मातीचा आहे की सोन्याचा
हे महत्वाचं नसून तो अंधारात
प्रकाश किती देतो हे महत्वाचं आहे.

🙏👍👍💮👍👍🏵️👍👍💮👍👍🙏

दुसऱ्यानी फेकून मारलेल्या 
दगडविटांच्या पायावर जो इमारत 
उभी करू शकतो तो खरा यशस्वी माणूस.

🙏👍👍💮👍👍🏵️👍👍💮👍👍🙏

दृष्टी जी डोळ्यामुळे मिळते आणि
दृष्टीकोन जो बुद्धीमुळे.

🙏👍👍💮👍👍🏵️👍👍💮👍👍🙏

ध्येय ठरल्यावर ध्येय गाठण्यासाठी 
स्वतःला एक कारण द्या.

🙏👍👍💮👍👍🏵️👍👍💮👍👍🙏

ध्येयाने संघर्ष करा आणि तुमच्या
यशाला गर्जना करू द्या.

🙏👍👍💮👍👍🏵️👍👍💮👍👍🙏

नशिब हे लिफ्टसारखं असतं. 
तर कष्ट म्हणजे जिना आहे. 
लिफ्ट कधीही बंद पडू शकते. 
पण जिना मात्र तुम्हाला नेहमी 
वरच घेऊन जात असतो...

🙏👍👍💮👍👍🏵️👍👍💮👍👍🙏

निर्भयता हेच यशाचे 
खरे रहस्य आहे.

🙏👍👍💮👍👍🏵️👍👍💮👍👍🙏

परिस्थिती हाताळण्याचे कौशल्य 
ज्याच्याकडे असते, तो जग जिंकण्याची
जिद्द राखून पुढे जातो.

🙏👍👍💮👍👍🏵️👍👍💮👍👍🙏

पैज लावायचीच असेल तर
स्वतः सोबत लावा कारण.... 
जिंकला तर.... 
स्वतःचा आत्मविश्वास जिंकाल, 
आणि.......
हरला तर स्वतःचाच अहंकार हाराल . . .

🙏👍👍💮👍👍🏵️👍👍💮👍👍🙏

प्रत्येक जगजेत्ता हा एकेकाळी 
स्पर्धक होता, ज्याने परिस्थितीपुढे
नकार दिला होता..

🙏👍👍💮👍👍🏵️👍👍💮👍👍🙏

प्रत्येक माणसाला त्याचे आयुष्य
सुंदर करण्यासाठी त्याच्या आयुष्यात
धोका पत्करण्याचा हक्क आहे.

🙏👍👍💮👍👍🏵️👍👍💮👍👍🙏

प्रत्येक संकटात संधी दडलेली असते.

🙏👍👍💮👍👍🏵️👍👍💮👍👍🙏

प्रत्येकाकडे स्वप्न असतात पण 
प्रत्येकाकडे ते पूर्ण करण्याची धमक नसते.

🙏👍👍💮👍👍🏵️👍👍💮👍👍🙏

प्रप्तीपेक्षा प्रयत्नांचा आनंद अधिक असतो.

🙏👍👍💮👍👍🏵️👍👍💮👍👍🙏

फार सोपं वाक्य आहे. आपल्या 
मनाशी सारखं बोलत राहा तुम्ही 
कोणतेही ध्येय गाठु शकता.

🙏👍👍💮👍👍🏵️👍👍💮👍👍🙏

भविष्य घडविण्याचा प्रयत्न करा 
किंवा भुतकाळात कुढत राहा.

🙏👍👍💮👍👍🏵️👍👍💮👍👍🙏

भूतकाळात झालेल्या अपमानांचे 
अश्रूच भविष्यातल्या पायवाटेवर 
शिंपडायचे असतात. म्हणजे अनोळखी
वाट परिचयाची होते. नव्याने होणाऱ्या 
अपमानांची शल्य बोथट होतात.

🙏👍👍💮👍👍🏵️👍👍💮👍👍🙏

मला गजराच्या घड्याळाची गरज
नाही माझी ध्येय मला उठवण्यास 
समर्थ आहेत.

🙏👍👍💮👍👍🏵️👍👍💮👍👍🙏

मला स्वर्गात जाण अजिबात मान्य 
नसेल कारण माझा कोणताच मित्र तिथ नसेल. 

🙏👍👍💮👍👍🏵️👍👍💮👍👍🙏

यश कधीच सावलीत मिळत नसते
त्याची पूर्ण किंमत द्यावीच लागते.

🙏👍👍💮👍👍🏵️👍👍💮👍👍🙏

यश न मिळणे याचा अर्थ अपयशी 
होणे असा नाही.

🙏👍👍💮👍👍🏵️👍👍💮👍👍🙏

यश मिळवण्याच्या पुस्तकात 
अपयश हा महत्वाचा धडा आहे.

🙏👍👍💮👍👍🏵️👍👍💮👍👍🙏

यश मिळवण्यासाठी त्याग महत्वाचा
आहे जर तुम्ही त्यागासाठी तयार 
आहात तर यश तुमचेच आहे.

🙏👍👍💮👍👍🏵️👍👍💮👍👍🙏

यश ही नशिबाने मिळणारी गोष्ट नव्हे. 
उच्चीत ध्येयाच्या उद्दिष्टपूर्तीकडे 
होणारी वाटचाल म्हणेज यश. 
यश आणि सुख जोडीने येतात.
आपल्याला जे हवयं ते मिळणं 
म्हणजे यश आणि जे मिळालं आहे.
त्यात गोड वाटणं म्हणजे सुख.

🙏👍👍💮👍👍🏵️👍👍💮👍👍🙏

यशस्वी आणि अपयशी 
माणसात एकच फरक आहे 
तो त्याचा वेळ कसा व्यतीत करतो.

🙏👍👍💮👍👍🏵️👍👍💮👍👍🙏

यशस्वी माणसांच्या मनातही भीती असते,
यशस्वी माणसांच्या मनातही शंका असतात,
यशस्वी माणसांच्या मनातही काळजी असते 
पण तरीही त्यांची यश मिळवण्याची
इच्छा त्यांना स्वस्थ बसू देत नाही.

🙏👍👍💮👍👍🏵️👍👍💮👍👍🙏

यशाची ऊंची गाठताना कामाची लाज 
बाळगू नका आणि कष्टाला घाबरू नका.

🙏👍👍💮👍👍🏵️👍👍💮👍👍🙏

रुळलेल्या वाटेने जाणारे बरेच
असतात परंतु स्वत:ची
वाट निर्माण करणारा एखादाच असतो...
नशीबवान तर सर्वच असतात नशीबाला
बदलणारा एखादाच असतो.....
जिंकणारे बरेच असतात पण हरून 
जिंकणारा एखादाच असतो....!

🙏👍👍💮👍👍🏵️👍👍💮👍👍🙏

वेळ आणी शिक्षक हे दोन्ही
जीवनातील खूप मोठे गुरु आहे, 
कारण शिक्षक हे धडा शिकवून परीक्षा घेतात, 
पण वेळ आधी परीक्षा घेते नंतर धडा शिकवते............

🙏👍👍💮👍👍🏵️👍👍💮👍👍🙏

शिक्षण स्वस्त आहे अनुभव महागडा आहे.

🙏👍👍💮👍👍🏵️👍👍💮👍👍🙏

संकट तुमच्यातील शक्ती आणि
जिद्द पाहिण्यासाठीच येतात.

🙏👍👍💮👍👍🏵️👍👍💮👍👍🙏

सकारात्मक  विचारांची उंची वाढवा
आणि निश्चित ध्येय गाठा.

🙏👍👍💮👍👍🏵️👍👍💮👍👍🙏

साधारण माणसांना आशा आणि
इच्छा असतात आणि यशस्वी
माणसांकडे ध्येय आणि योजना असतात.

🙏👍👍💮👍👍🏵️👍👍💮👍👍🙏

हृदयात नेहमीच जे परोपकाराची 
भावना बाळगतात, त्यांना प्रत्येक 
पावलावर प्रगती यश आणि समृध्दी मिळते .

🙏👍👍💮👍👍🏵️👍👍💮👍👍🙏

।। यशस्वी माणुस तोच होतो
ज्याच्यावर शञुने लिंबु फेकले
तरी तो त्याचा सरबत करून पितो...!!

🙏👍👍💮👍👍🏵️👍👍💮👍👍🙏

Final word:

मित्रांनो आजची आमची पोस्ट Success status in marathi तुम्हाला कशी वाटली हे कंमेंट करून सांगायला विसरू नका.आणि पोस्ट आवडली असल्यास तुमच्या मित्र-मैत्रिणी बरोबर share करायला विसरू नका.

मित्रांनो आम्ही तुमच्यासाठी असेच चांगले चांगले स्टेटस घेऊन येणार आहोत असंच तुमचा सपोर्ट ठेवा.

धन्यवाद मित्रांनो


Post a Comment

0 Comments